Szczesny, Tomasz, Izabela Kubiszewska, Agnieszka Rybak, Jacek Michalkiewicz, Maria Szymankiewicz, Maciej Dancewicz, Mariusz Bella, & Janusz Kowalewski. " The Role of Tachosil® in Lymphostasis After Systematic Mediastinal Lymphadenectomy in Lung Cancer Patients." Medical Research Archives [Online], 4.6 (2016): n. pag. Web. 18 Apr. 2024